Christmas Day 2019

25 ธันวาคม 2562 ส่วนวิชาการภาษาอังกฤษ ได้จัดให้มีกิจกรรม วันคริสมาสต์ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล ถึงประถม 6 เข้าร่วมกิจกรรม 
Visitors: 45,293