หน้าแรกฤทธิไกร..ประกาศปิดการเรียนการสอน จากสถานการณ์ โควิด 19

 

 

 

ประกาศปิดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์พิเศษฉุกเฉิน 

 

 

 

จากโรคระบาดร้ายแรง โควิด 19  รอบที่ 3

กำหนดปิดการเรียนการสอน  

ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

ไปจนถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2564

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 38,655