ค่ายลูกเสือ *ค่ายบ้านริมน้ำ* จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา ได้จัดให้นักเรียนชาย-หญิง ชั้น ป.4 - ป.6 ณ ค่ายริมน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา
Visitors: 45,880