กิจกรรม ธรรมมะประจำเดือนมกราคม 2563

             โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา  ได้เปิดหลักสูตร พุทธศาสนา ขึ้นใน ทุกระดับชั้นการศึกษา  แบ่งเป็น 1. ธรรมมะประจำเดือน (กำหนดทุกวันศุกร์ต้นเดือน) ได้นิมนต์พระอาจารย์ จากวัดลาดพร้าว จากสำนักปฏิบัติธรรม ประจำกรุงเทพมหานคร  เขตลาดพร้าว  เข้ามาเผยแผ่หลักคิด หลักธรรม ในการเรียนการสอน  ให้กับ นักเรียน และครู โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา   และ 2. เปิดการเรียนการสอน หลักสูตรนักธรรมตรี  ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.3-ป.6) ได้ศึกษา เป็นประจำทุกวัน  จนสามารถสอบ นักธรรมตรี ได้เป็นจำนวนมาก    

Visitors: 44,279