กิจกรรมทัศนะศึกษา ป.1/ป.2 ภาคเรียนที่ 2/2562

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา  ได้จัด Trip ทัศนะศึกษา นักเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2… โดยจัดTrip ไปที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร (หลังตลาดนัดจตุจักร) กรุงเทพฯ    โดยนักเรียนทั้ง 2 ระดับชั้น.....  ได้รับความรู้ต่าง ๆ นอกห้องเรียนอาทิเช่น    ความรู้ทางประวัติศาสตร์โลกล้านปี  (ไดโนเสาร์)    ความรู้ทางด้านศิลปะ การวาดภาพต่าง ๆ  คงามรู้ทางด้านภัยพิบัติจากธรมมชาติต่าง ๆ  และการแสดงละครโรงเล็ก กทม. เป็นต้น

Visitors: 45,886