วันเด็กฤทธิไกรศึกษา

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา ร่วมกันคณะครู และครูปกครอง ร่วมกันออกร้าน และความบันเทิงต่าง ๆ ณ ลานกิจกรรม หน้าห้องธุรการ
Visitors: 45,881