ค่าธรรมเนียมการเรียน

เตรียมอนุบาล อาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย บริการตรวจสุขภาพ  การประกันอุบัติเหตุ ห้องเรียนปรับอากาศ เดือนละ 3,500 บาท

อ.1-อ.3  อาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย บริการตรวจสุขภาพ  การประกันอุบัติเหตุ เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ คอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ เทควันโด ห้องเรียนปรับอากาศ 

 • ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
 • นักเรียนเก่า11,85710,957
 • ค่าแรกเข้า700700
 • นักเรียนใหม่12,55711,657

 

ป.1 อาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย บริการตรวจสุขภาพ  การประกันอุบัติเหตุ เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ คอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ 

 • ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
 • นักเรียนเก่า11,07210,172
 • ค่าแรกเข้า1,5001,500
 • นักเรียนใหม่12,57211,672

 

ป.2-ป.6  บริการตรวจสุขภาพ  การประกันอุบัติเหตุ เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ 

 • ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
 • นักเรียนเก่า8,8727,972
 • ค่าแรกเข้า1,5001,500
 • นักเรียนใหม่10,3729,472
 
Visitors: 45,293