ข่าวประชาสัมพันธ์

(*การเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563*

 

          โรงเรียน ฤทธิไกรศึกษา  ขอแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทุกท่าน และผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าเรียน ทราบว่า โรงเรียนจะเปิดการเรียน    การสอนอย่างเป็นทางการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิกการ         ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563  เป็นต้นไป  

ดยจะทำการขายเสื้อผ้า ชุดนักเรียนตั้งวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป   ส่วนหนังสือแบบเรียนทางโรงเรียนเปิดจำหน่ายอยู่ขณะนี้  สามารถติดต่อซื้อหนังสือ แบบเรียน และเสื้อนักเรียน ชุดพละ  ทุกรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563  เป็นต้นไป  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

   ติดต่อสมัครเข้าเรียนและซื้อหนังสือ  ซื้อเครื่องแบบได้ที่ ห้องธรุการ โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-5385513   โทรสาร (Fax.) 02-9315103   ขอขอบคุณท่าน

ผู้ปกครองทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้ โรงเรีียนฤทธิไกรศึกษา ดูแลบุตรหลานของท่านครับ

 

นายสรายุทธ  ช่างงาม  ผู้อำนวยการ  โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา

 

 

                                  

Visitors: 45,885