**ติดต่อเรา..ชาวฤทธิไกร..**

*โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2563

ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563*

               โรงเรียน จะทำการเปิดภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563  

ทางโรงเรียนฤทธิไกรศึกษา   และสนใจสามารถสมัครเรียนได้ตามปกติ ที่โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา  โดยติดต่อได้ที่ ห้องธุรการ  ได้ทุกวันทำการ  ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง16.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   โดยขณะนี้ได้เปิดจำหน่ายหนังสือ แบบเรียน  แล้ว  โดยเปิดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน  ชุดพละ   และอุปกรณ์การเรียน ตามปกติ

 

    **แจ้งท่านผู้ปกครอง นักเรียน และสามารถติดต่องกับเราที่**                 

     โรงเรียนฤทธิไกร ศึกษา   ตั้งอยู่เลขที่ 5   ซอยลาดพร้าววังหิน 1   ถนนลาดพร้าววังหิน    แขวงลาดพร้าว   

เขตลาดพร้าว   กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย์  10230    

 โทรศัพท์      0-2538-5513     โทรสาร (Fax.)  0-2931-6103   

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 45,880