ภาพการรับรางวัล และการแข่งขัน หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ ประจำปี 2563 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้
Visitors: 38,688