คอลัมน์ ภาพกิจกรรมการฝึกอาสาจราจร

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา ทำการฝึกอบรมโครงการ นักเรียนฤทธิไกร อาสาจราจร
Visitors: 38,688