ภาพการฝึกความปลอดภัยในรถตู้

ภาพประกอบกิจกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ ความปลอดภัยในรถตู้ วันพุที่ 6 ธันวาคม 2563
Visitors: 38,688