ภาพนักเรียนอนุบาลเรียน Melodion

นักเรียนระดับอนุบาล ได้รับการเรียนรู้ ทางดนตรีสากล เรียน Note พร้อมปฏิบัติกับเครื่องดนตรีประเภทเป่าลมประเภท Melodion

Visitors: 38,688