กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน รูปแบบครูเป็นที่ปรึกษา นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ทำให้นักเรียนมีความสนุกสนาน ไม่จำเจ และเข้าใจอย่างแท้จริงว่า วิทยาศาสตร์ คืออะไร
Visitors: 38,689