กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ฤทธิไกร

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบครูเป็นที่ปรึกษา นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเข้าใจคำว่าวิทยาศาสตร์ มากกว่าการท่องจำ
Visitors: 38,688