หลักสูตรนวัตกรรม ระดับปฐมวัย อนุบาล กองร้อยแมวเหมียว โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา

**หลักสูตรนวตกรรม  อนุบาลกองร้อยแมวเหมียว**  

     อนุบาลกองร้อยแมวเหมียว โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา  เป็นหลักสูตรนวตกรรม เฉพาะระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 ถึง  อนุบาล 3   โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นมาใช้เฉพาะอนุบาล เท่านั้น  เนื่องจากเด็กอนุบาล ฤทธิไกรศึกษา  มีกิจกรรมที่ต้องทำทุกวันพุธ  ช่วงเวลา 08.30 - 09.00 น.  แต่ยังไม่ลงตัว  เมื่อภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ทางผู้จัดทำหลักสูตรได้นั่งดูพฤติกรรมของแมวน้อย ประมาณ  6  ตัว ของโรงเรียน ที่เล่นกันกลางสนาม  หยอกล้อกัน  คลอเคลีย  กัน  ดูแล้วมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของ นักเรียนระดับอนุบาล  เห็นว่าเหมือนแมวมาก  จึงเป็นจุดเร่ิ่มต้นของการคิดโครงการออกมา ใน Concept คือต้องแตกต่างจากลูกเสือสำรอง  แต่ยังคงมีเรื่องวินัย  เรื่องระเบียบแถว ด้วย  ส่วนกิจกรรมความสนุกสนานคิดใหม่ทำใหม่  ด้วยการแต่งเพลงกิจกรรมใหม่ทั้งหมดมาใช้สอน แมวเหมียว โดยไม่นำเพลงของลูกเสือมาใช้  เพราะความแตกต่างในลักษณะ ของวัยเด็ก  จึงต้องหาจุดลงตัว  หาวิธีการใหม่มาใช้  อาทิเช่น เพลงอนุบาลกองร้อยแมวเหมียว (เป็นเพลงมาร์ช ผสม Rab.)  เพลงเหมียวหง่าว (จังหวะรำวง)  เพลงแมวเหมียวขอบคุณ  เพลง S.O.S ช่วยเหมียวที (เพลงประกอบกิจกรรมการฝึกความปลอดภัย ในยานพาหนะ)   โครงการนอนุบาลกองร้อยแมวเหมียว  ได้ผ่านการประมาณจาก ท่านผู้อำนวยการ 2 ครั้ง ในปีการศึกษา 2562  และได้รับอนุมัติให้เป็นหลักสูตรใช้ในปีการศึกษา 2563 นี้   การเรียนการสอนจะฝึกแถว คำสั่งที่ใช้วิธีการทั้งกระบวนการ ไม่ได้นำของลุกเสือสำรองมาใช้   มุ่งเน้นสอนแมวเหมียวให้ช่วยตัวเอง เช่นการผูกผ้าผูกคอ 3 เหลี่ยม  เป็นต้น

Visitors: 36,332