งานศิลปะ ประถม 5 ครูแดง..ศรีศิลป์...ฤทธิไกร

**งานศิลปะ ป.5 ครูแดง..ศรีศิลป์..ฤทธิไกร**

     ในปีการศึกษา 2563 นั้น  ครูแดง..ศรีศิลป์.. ได้เล็งและมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดงานศิลปะ..ที่สุดยอด ให้เด็ก ๆ ลูกหลานฤทธิไกรศึกษา  มีความสามารถในการวาดภาพเพิ่มขึ้นอีกระดับ  โดยในภาคเรียนแรก..นี้ งานวาด ต้องสื่อการวาดภาพออกในชิ้นงานที่เหมือน ต่าง สร้างสรรค์  สังเกตุคำว่าเหมือนหมายถึง การวาดที่จะต้องเสมือนจริงนำศาสตร์ทีเรียนมาตั้งแต่ ป.1- ป.4 มารวมกับวาดเหมือนจริง  และสังเกตุคำว่าต่าง คือบางครั้งอาจจะต้องวาดจากวัตถุชิ้นเดียวกันแตกต่างมุมกันออกไป  แน่นอนที่สำคัญชิ้นงานจะต้องมี Creative (การสร้างสรรค์) โดยยึดหลักเหมือนต่างสร้างสรรค์..ดังนี้ คือ  ก. จังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม  ข. จังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในงานทัศนศิลป์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ และส่วนเปรียบเทียบผลงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน   การวาดภาพระดับ ป.5 เด็ก ๆ จะต้องฝึกให้มากขึ้น เพื่อนำเอาการวาดแสงเล่นสี เข้ามาใช้ประกอบการวาด แยกเป็นการวาดแสงเล่นสี..จากกลุ่มสีที่มีน้ำหนัก และกลุ่มสีที่ไม่มีน้ำหนัก  ส่วนขั้นตอนและวิธีการเด็ก ๆ จะได้พบกับศาสตร์นี้..ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  และในภาคเรียนที่ 2 เด็ก ๆ ยังคงต้องเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับการวาดภาพอย่างต่อเนื่อง และเติมด้วยส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ใน ป.5 ก็คือ งานปั้น เด็ก ๆ จะได้เรียนงานปั้นตามจินตนาการ โดยมีสูตรการผสมของงานปั้น แบ่งเป็นส่วนการปั้นตามจินตนาการ 3 หลักคือ การปั้นในทันที  การร่างก่อนปั้น และการปั้นโดยตัดทอนรายละเอียด  ส่วนอุปกรณ์และวิธีการทำต่าง ๆ จะเป็นและใช้กันอย่างไร   ครูแดง...ศรีศิลป์..จะมาบอกในช่วงเปิดเทอมครับ 

Visitors: 38,688