งานศิลปะ ประถม 4 ครูแดง...ศรีศิลป์..ฤทธิไกร

 

**งานศิลปะ ป.4 ครูแดง..ศรีศิลป์..ฤทธิไกร**

     ในปีการศึกษา 2563  ครูแดง..ศรีศิลป์..ครูที่มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะมากว่า 30 ปี ตั้งใจจะถ่ายทอดงานศิลปะ ให้กับลูก ๆ ฤทธิไกรศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)  ภาคเรียนที่ 1 งานวาดภาพด้วยการมองวัตถุต่างๆ ด้วยการใช้ความคิด  คิดให้เป็น และต้องทำได้ โดยใช้หลัก 5 ส่วน ดังนี้คือ สี เส้น รูปร่างรูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่าง   ซึ่งต้องเอาทั้งหมดมาประกอบกันในการมองวัตถุที่จะเลือกเป็นแบบ ต้องมองให้ลึก มองให้เห็น มองให้เป็น คิดให้ได้  ที่สำคัญ..ครูแดง..ตั้งใจถ่ายทอดเรื่องของสีตามววรณะต่าง ๆ เช่นสีวรรณะอุ่น  สีวรรณะเย็น  เป็นต้น   ภาคเรียนที่ 2  งานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือ ป.4  ปีการศึกษา 2563 นี้  นักเรียนชั้น ป.4 ต้องเรียนเรื่องเทคนิคการวาดภาพต่าง ๆ เพ่ิ่มเติม    โดยครูแดง...  ศรีศิลป์..จะถ่ายทอดเรื่องศิลปะการปั้นสานต่อจาก ป.3 พร้อมการพิมพ์ภาพให้เด็ก ๆ เช่นการพิมพ์ภาพจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เป็นแม่พิมพ์แบบธรรมชาติ และการพิมพ์ภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น งานศิลปะ ของ ป.4 ปีการศึกษานี้ ท่าทางจะสนุกน่าติดตามนะครับ   

Visitors: 36,332