งานศิลปะ ประถม 2 ครูแดง..ศรีศิลป์...ฤทธิไกร

**งานศิลปะ ป.2 ครูแดง..ศรีศิลป์..ฤทธิไกร**

     สำหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป.2)  ครูแดง..ศรีศิลป์..ฤทธิไกร เปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1  การวาดภาพ ประเภท เส้นในภาพวาด รูปร่างรูปทรงประเภทต่าง ๆ  การเพิ่มน้ำหนักแสงเงาด้วยเส้น  การเพิ่มน้ำหนักแสงเงาด้วยสีเข้มและสีอ่อน  การใช้สีในภาพวาด  เป้นต้น  ส่วนภาคเรียนที่ 2  ในภาคเรียนนี้งานวาดภาพ..ครูแดง..ศรีศิลป์..ฤทธิไกร  จะเพ่ิ่มเติมเทคนิคด้านการวาดภาพ และเรียนงานปั้น..อีกด้วย  ครูแดง...ศรีศิลป์..มุ่งมั่นถ่ายทอดวิชางานปั้น  ให้กับเด็ก ๆ ฤทธิไกร จากวัสดุต่าง ๆ อาทิเช่น ดินเหนียว , ดินน้ำมัน , กระดาษแช่น้ำผสมกาว , ขี้เลื่อยผสมกาว , ขี้ผึ้ง , ปูนปลาสเตอร์ และอื่น ๆ เท่าที่เวลาในการเรียนของ ประถม 2 จะเอื้อให้ครูแดง...ถ่ายทอดให้เด็ก ๆ ได้  สำหรับการเรียนของ ประถม 2  จะเริ่มต้นกกันที่ ประเภทการปั้นนูนต่ำ การปั้นนูนสูง การปั้นลอยตัว  ทั้งหมดนักเรียนจะได้เรียนรู้กันในช่วงเปิดเทอม  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครับ 

Visitors: 38,688