การใช้ และเขียนโค๊ดหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา

 

**การใช้และการเขียนโค๊ดหุ่นยนต์ ประถมศึกษา**

     ในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา  ได้จัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรการใช้ และการเขียนโค๊ดหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา ขึ้น ซึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงเรียนได้เปิดทดลองการเรียนและการเขียนโค๊ดหุ่นยนต์..ให้เด็ก ๆ ระดับประถมศึกษา ผลการทดลองหลักสูตรเป็นที่น่าพอใจมีนักเรียนในระดับ ป.3 - ป.6 เข้าร่วมการทดลองหลักสูตร กว่า 30 คน  และทางโรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรนี้อย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2563 โดยเข้าบรรจุ...รวมอยู่ในหลักสูตรการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ตามภาพประกอบทดลองหลักสูตร)  

Visitors: 38,690