ประกาศสำคัญ ร.ร.ฤทธิไกร.. เรืื่องประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเหตุพิเศษ

****ประกาศหยุดการเรียนการสอน**** 

เนื่องจากเหตุโควิท 19 ระบาดรอบ 3

ปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่  26 มิถุนายน ถึง 

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2564  

เปิดการเรียนวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2564

 

 

 

 

 ข้อปฏิบัติของนักเรียนในระหว่างอยู่ในโรงเรียน

 *๑* เตรียมเครื่องแบบนักเรียนให้พร้อมใช้งานในวันเปิดเทอม

 *๒* เตรียมหนังสือ แบบเรียน และเครื่องเขียนให้พร้อมในวันเปิดเรียน

 *๓* เตรียมหน้ากากอนามัย (ส่วนตัว) ให้พร้อม ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ที่ใช้ อยู่ทุกวันใช้ได้หมด         แต่ต้องซักให้สะอาดนะจ๊ะ

 *๔* เตรียม Face Shield...สำหรับใส่เพื่อสร้างความมันใจให้ตัวเอง เพื่อน ๆ  และคุณครูประจำชั้น  

 *๕* ข้อนี้สำคัญเตรียมเจลแอลกอฮอลล์(ประจำตัว)และล้างมือให้บ่อยๆ   *๖* ข้อนี้สำคัญที่สุด  ทิ้งระยะห่างระหว่างเพื่อน ๆ  และคุณครู  เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง และเพื่อนรอบข้าง  ...เพียงแค่นี้ เด็ก ๆ  จะมีความสุข  มีความปลอดภัย  ในฤทธิไกร.....                                                   

*๗* ล้างมือก่อนทาน  กินร้อน  ช้อนส่วนตัวนะจ๊ะ...ดีที่สุด**

      

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 02 - 5385513 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน 

      

   ด้วยความห่วงใย และปราถนาดีจาก

       นายสรายุทธ  ช่างงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิไกรศึกษา

 

 

Visitors: 38,688